AVG Serow Allround Services

Inleiding

Serow Allround Services verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiele klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om een eventuele overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, maar we staan u graag te woord met vragen over ons privacy beleid op info@serow.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Serow Allround Services

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de producten of diensten die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • Locatiegegevens
 • BTW nummer
 • Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Serow Allround Services neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Serow Allround Services doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@serow.nl.

 • Informatie en inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Nalatigheid: u kunt er van uit gaan dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat het verwijderen van uw persoonsgegevens niet direct verwerkt kunnen worden maar wij dit tevens in onze administratie moeten verwerken.
 • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om u persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: indien u de toestemming wilt intrekken dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via info@serow.nl.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Sinds 1 juni 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Grondslagen van de verwerkingen:

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Serow Allround Services: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Hoe Serow Allround Services uw persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@serow.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookie verklaring

Serow Allround Services maakt gebruik van cookies. Dit doen wij zodat wij op de hoogte kunnen blijven van het onderhoud van de website en om websiteverkeer te analyseren door middel van Google Analytics.

Lees hier meer over in ons Cookiebeleid.

Cookiebeleid

Soorten Cookies gebruikt in de website van Serow Allround Services:

 1. Functionele cookies

De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken.

 1. Analytische cookies

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoekers op de website van Serow Allround Services te meten en deze te kunnen anlyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. Er worden geen persoons- of privacy gevoelige gegevens opgeslagen via deze optie.