Boardcomputers

Met het ritregistratiesysteem zijn verscheidene gegevens te registreren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de uren en kilometers die zijn besteed aan een bepaalde opdracht of project te registreren. Op deze wijze kan het uurtarief en de kilometerkostprijs die gelden voor de diverse opdrachten of projecten geautomatiseerd worden toegewezen aan de betreffende opdracht of het project. Hierdoor krijgt het management een juist inzicht in de bedrijfsvoering met betrekking tot de exploitatie van de opdracht of het project.

Voorts is het mogelijk om de rijstijl van elke medewerker te bekijken. Dit is zeker belangrijk ingeval de voertuigen geen vaste berijder kennen. Met deze gegevens krijgt u inzicht per medewerker in o.a. extreme motortoerentallen en het gebruik van de juiste versnellingen en vertragingen van het bereden voertuig. Maar ook stationair draaien en de gereden snelheden. Met deze gegevens kan een betrokken medewerker worden gewezen op verkeerd of extreem gebruik van het voertuig.

Het spreekt vanzelf dat uw personeel uitvoerig wordt geïnstrueerd voor het gebruik van het systeem. Waarbij hen duidelijk wordt gemaakt dat het belang van dit apparaat is om de om het management te informeren en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Kies voor kwaliteit, dat is nummer 1 prioriteit. Zonder een kwalitatief ritregistratie systeem kan het alsnog een fikse boete opleveren. In een dergelijk geval is te goedkoop vaak duurkoop!
De komende jaren zal de overheid steeds meer veranderingen aanbrengen en steeds meer waarde gaan hechten aan een geautomatiseerd ritregistratie systeem.

Een ritregistratie wat niet voldoet aan het RRS normenkader kan niet blind worden vertrouwt als betrouwbaar ritregistratie systeem.
Serow allround service bouwt al jaren lang één en hetzelfde ritregistratie systeem in!

Voor meer informatie over boardcomputers kunt u vrijblijvend contact opnemen met Serow allround service.